Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KIDDERMINSTER- kid3ermin1ster~.
Etymologi
[av KIDDERMINSTER, namn på en engelsk stad, bekant för sin mattfabrikation]
i ssgr.
Ssgr: KIDDERMINSTER-MATTA, r. l. f. ett slags fabrikstillvärkad matta bestående av två olikfärgade lager av väv som ömsevis uppträda på rätsidan. UB 6: 459 (1874). 2NF (1910).
-VÄVNAD. text. den art av dubbelvävnad som förekommer i kidderminstermattorna. Andersson Väfn. 73 (1880).

 

Spalt K 916 band 14, 1935

Webbansvarig