Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KEMPEN- käm3pen~ l. 40~, förr äv. KEMPENS- l. KEMPER- l. KEMPIS-.
ss. förled i ssgr: som har kommit från l. är tillvärkad i staden Kempen (förr äv. kallad Kempis) i nuvarande Rhenprovinsen.
Ssgr: A: KEMPEN-LÄRFT. (förr) BoupptSthm 1668, s. 275.
B (†): KEMPENS-KLÄDE. (kempens- 1578. kempis- 1580) TullbSthm 21/11 1578. Därs. 27/6 1580.
C (†): KEMPER-DVÄLK. TullbSthm 9/6 1573.
D (†): KEMPIS-KLÄDE, se B.

 

Spalt K 902 band 14, 1935

Webbansvarig