Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KATTOST kat3~ωs2t, r. l. m.; best -en; pl. -ar.
Etymologi
[fsv. katoster; jfr d. katost, ä. t. katzenkäse, t. käsepappel, ävensom eng. cheese, frukt av Malva silvestris Lin.; benämningen har föranledts därav, att växtens delfrukter, som sitta kretsformigt kring ett platt fäste, tillsammans likna en liten rund ost l. en ostform; jfr för övr. anm. sp. 822]
benämning på vissa växtarter tillhörande familjen Malvaceæ.
a) benämning på vissa arter av släktet Malva Lin., i sht arten Malva neglecta Wallr.; stundom äv. om frukten av nämnda växter; förr äv. om av malvaart erhållen drog. VarRerV 57 (1538). Till Hustro dig få / Jag ej kan förmå: / Ty kattost ok Fijkon, / Ell Troll-Bär ok Krijkon, / Ej äre som et. Lucidor (SVS) 25 (c. 1670). Ett omslag af warma krydder, af Chamillblommor, .. Kattost .. och lijtet Saffran (m. fl. växter). Lindestolpe Frans. 75 (1713). Florman Pharm. 35 (1809; om drogen). SvD 28/1 1934, Söndagsbil. s. 6. — jfr BLEK-, HÖST-KATTOST.
b) (†) om växter av släktet Althæa Lin., stockros; dels om den ss. drog använda, i Sv. ss. förvildad förekommande arten Althæa officinalis Lin. (äv. kallad stor l. hög l. dubbel kattost), dels om den ss. prydnadsväxt odlade arten Althæa rosea Lin. (äv. kallad romersk kattost); äv. om av den officinella stockrosen erhållen drog. 2LinkBiblH 4: 75 (c. 1550). Franckenius Spec. A 3 a (1638). Stoor Kattost (Althæa). Böhme Läk. 155 (1648). Rudbeck HortBot. 70 (1685). Hög kattost drickes som thee i stenplåga. Darelli Sockenapot. 65 (1760). — jfr HÖG-, HÖST-KATTOST.
Ssgr: A: KATTOST-BLAD. särsk. till a; särsk. (i sht förr) farm. i pl., om drog som utgöres av de torkade bladen (o. späda skotten) av vissa arter av släktet Malva Lin., i sht Malva silvestris Lin. o. Malva neglecta Wallr., malvablad. BOlavi 7 a (1578). Rosendahl Farm. 216 (1897).
-BLOMMA, r. l. f. särsk. till a; särsk. (förr) farm. i pl., om drog som utgjordes av de torkade blommorna av vissa malvaarter, i sht Malva silvestris Lin. Rosenstein BarnSjukd. 53 (1764). Rosendahl Farm. 216 (1897).
(a) -FÅGEL. (†) = -VISSLARE. Rebau NatH 1: 610 (1879).
(jfr a) -GRÄS. [fsv. katosta gräs] (†) = KATTOST a. Valleria Hush. 67 (c. 1710). Forshæll OrgPharm. 293 (1836).
(jfr a) -MALVA. (föga br.) i sht bot. = KATTOST a. NormFört. 25 (1894). Neuman o. Ahlfvengren Fl. 287 (1901). Laurell Växtn. 64 (1904).
-ROT. [fsv. katosta rot] särsk. (†) till b, = ALTEA-ROT. Berchelt PestOrs. H 2 b (1589; i recept på plåster l. kataplasm för bölder). ApotT 1698, s. 64. Sjöborg Sind 80 (1774).
-SAFT. (-ost- 1650. -osta- c. 1645) i medicinen fordom använd saft av kattostväxt, i sht av arten Althæa officinalis Lin. IErici Colerus 2: 115 (c. 1645). Hildebrand MagNat. 66 (1650).
-SLÄKTE(T). bot. det till familjen Malvaceæ hörande släktet Malva Lin. ArkBot. II. 1: 36 (1903).
(a) -TE, n. (i sht förr) farm. (infusion på) drogen kattostblad. Haartman Sjukd. 35 (1765). Lindgren Läkem. (1902).
(a) -VISSLARE, m. l. r. zool. fjärilsarten Hesperia malvæ Lin. (vars larver leva på malvaarter). 2NF 11: 598 (1909). 4Brehm 14: 53 (1931).
-VÄXT. bot. växt tillhörande familjen Malvaceæ; i sht i pl. ss. benämning på nämnda familj. Fries Ordb. 54 (c. 1870). ArkBot. II. 1: 36 (1903).
B (†): KATTOSTA-SAFT, se A.
-ÖRT. = KATTOST. Månsson Ört. 141 (1628, 1642).

 

Spalt K 834 band 13, 1935

Webbansvarig