Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KATEKU kat1ekɯ4 (-kú Dalin), äv. KATSCHU kat4ʃɯ l. -ʃu (äv. uttalat med franskt ou-ljud), r. l. m. (Linderholm 1: 335 (1802), Jönsson Gagnv. 428 (1910)) l. n. (Dalin (1852), Gentz Lindgren 14 (1927)); best. -n, ss. n. -et l. -t.
Etymologi
[jfr t. katechu, eng. catechu, fr. cachou; ytterst från ngt malajiskt språk]
(förr vanl. skrivet cat-. -echu 18021928. -ecu 18271840 (: catecusyra). -eku 1843 osv.) (i fackspr.) benämning på intorkat extrakt ur veden av akacia- o. mimosaarter, särsk. av det i Ostindien o. på Ceylon förekommande trädet Acacia catechu Willd., ävensom av den till fam. Rubiaceæ hörande växten Uncaria Gambir Roxb. (Nauclea Gambir Hunt.), vilket extrakt användes ss. garvmedel o. betningsmedel vid färgning o. ss. färgämne o. förr äv. hade användning inom medicinen; äv. kallat ”japansk jord”. Äkta kateku, extrakt ur veden av Acacia catechu Willd. Gul kateku, extrakt ur veden av Uncaria Gambir Roxb., ”gambir”. Linderholm 1: 334 (1802). Berzelius ÅrsbVetA 1827, s. 250. I handeln särskiljer man 2:ne sorter (kateku), nämligen kateku (från) Bombay och kateku från Bengalen. Keyser Kemien 3: 338 (1876). Katechun användes icke blott för garfning af gröfre och finare mjuka lädersorter utan äfven såsom betningsmedel i färgerier. Jönsson Gagnv. 428 (1910). Gentz Lindgren 14 (1927). Sahlin SkånFärg. 172 (1928).
Ssgr (i fackspr.): KATEKU-AKACIA. bot. (träd av) akaciaarten Acacia catechu Willd. Jönsson Gagnv. 427 (1910).
-BRUNT, n. (i fackspr.)
1) brun färg i den nyans som är utmärkande för katekun. UB 5: 516 (1874).
2) (föga br.) brunt färgämne beredt av kateku. Pasch ÅrsbVetA 1847, s. 44.
-DROPPAR, pl. (förr) farm. katekutinktur. Lindgren Läkem. (1891, 1902).
-PASTILJ l. -PASTILL. (förr) farm. Lindgren Läkem. (1902).
-SYRA, r. l. f. (numera föga br.) kem. katekin. TLäk. 1834, s. 208. Keyser Kemien 3: 136 (1876). jfr 2NF (1910).
-TINKTUR. (förr) farm. jfr -DROPPAR. AHB 57: 81 (1871).

 

Spalt K 805 band 13, 1935

Webbansvarig