Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KATATON kat1atå4n, äv. -tω4n, adj.; adv. -T.
Etymologi
[sidoform till KATATONISK]
med. som är utmärkande för l. har samband l. likhet med l. avseende på katatoni; som förekommer vid l. har karaktären av katatoni; om person: som lider av katatoni; särsk. i uttr. katatona symtom, benämning på en grupp av sjukdomssymtom som i olika kombinationer förekomma i sht vid katatoni, men även vid andra psykoser o. hjärnsjukdomar. Följande passus ur en kataton patients skrifvelse (osv.). Herrlin Minnet 176 (1909). Kataton stupor. Gadelius Själsl. 1—2: 295 (1921). Den katatona formen av dementia præcox. Wigert PsykSj. 2: 72 (1925).

 

Spalt K 792 band 13, 1935

Webbansvarig