Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KASSIOPEA kas1iope3a2 l. -å- l. -ω-, l. KASSIOPEIA l. KASSIOPEJA -päj3a2, r. l. f.
Ordformer
(vanl. skrivet cass-. -pea 16901930. -pæa (-pœa) 17111888. -peia 1930. -peja 19211925)
Etymologi
[jfr t. Kassiopeia, eng. Cassiope(i)a, fr. Cassiopée; av lat. Cassiope, Cassiopeia, av. gr. Κασσιόπη, Κασσιέπεια, namn buret av den etiopiske konungen Kepheus’ gemål, Andromedas moder, vilken antogs efter sin död hava blivit förvandlad till en stjärnbild]
astr. benämning på en till norra hemisfären hörande, midt emot Stora björnen på andra sidan om polen befintlig stjärnbild med 84 stjärnor av större storleksordning än den sjätte; för det obeväpnade ögat framträdande ss. fem stjärnor (av vilka fyra äro av andra storleken o. en av tredje); jfr DROTTNING-STOL slutet. Himmelsteknet Cassiopœa. Swedberg Dödst. 578 (1711). Melanderhjelm Astr. 1: 58 (1795). Jäderin o. Charlier 95 (1888). NoK 2: 7 (1921). Bergstrand Astr. 739 (1925). jfr: Under den mindre Biörnen står Cepheus, Konung uthi Æthiopien, på Knä: .. hwarpå föllier hans Drottning Cassiopea, kunnog på Himmelen af en Stohl, som hennes Stiernor uthwijsa. Rålamb 4: 6 (1690).

 

Spalt K 696 band 13, 1935

Webbansvarig