Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAS, sbst.2, r. l. m. l. f.; pl. -er (Dahlstierna).
Etymologi
[sv. dial. kas, kåse; etymol. identiskt med KASE I 3 eller elliptiskt för KAS-LAND (se KASA, v.1 ssgr); jfr nor. kos, hög, samling av fällda träd l. buskar för svedjande, jordstycke som gödslats med askan efter avbrända träd o. buskar]
(†) svedjeland. De gäta sine Fåhr bort på de gröne Kaser. Dahlstierna (SVS) 46 (1691). Höstsäd, som till stor del utsås på svedjeland, eller så kallad kas. LfF 1845, s. 313.

 

Spalt K 650 band 13, 1935

Webbansvarig