Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAROLINSK kar1ωli4nsk, äv. ka1r-, l. -ol- l. -ål-, förr äv. KAROLINISK, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. skrivet car-. carolinisk 1680 (i bet. 2). karolinsk (car-) 1709 osv.)
Etymologi
[bildat till mlat. Carolus, personnamnet Karl]
adj. till KARL ss. namn på furstar.
1) med hänsyftning på sv. konungar med namnet Karl; i sht: som har avseende på l. tillhör (ngn av) de sv. konungarna Karl X, Karl XI o. framför allt Karl XII l. deras tid; äv.: som har avseende på Karl XII:s krigare, karolinerna. Den karolinska tiden, det sv. stormaktsväldets senare tid, under vilken Karl X, Karl XI o. Karl XII regerade. (Sv.) Carolinsk .. (fr.) Carolin, à la Charles douze. Weste (1807). Den gamla tiden är mig kär, / den gamla Carolinska tiden. Tegnér (WB) 4: 7 (1822). Den enkla blå rocken, som endast behöft elghudsbältet, för att hafva någonting karolinskt. Topelius 23: 171 (1878). Karolinska dagböcker (dvs. dagböcker skrivna av K. XII:s krigare). KKD 1: XLI (1901). Den karolinska målarkretsens (dvs. de sv. målarnas under K. XV:s tid) sträfvan att (osv.). SvH 10: 276 (1909). En .. samhörighet mellan gustaviansk och karolinsk stil. GustStil 5 (1926). Hus av karolinsk typ .. (i) Stockholm. Fatab. 1929, s. 61 Plansch. — särsk.
a) (†) som har avseende på den fursteätt till vilken konungarna Karl X, Karl XI o. Karl XII hörde. Grefve Nicodemus Tessin .. var lika vän af det Hessiska huset, som han alltid varit tillgifven det gamla Carolinska. HSH 7: 287 (c. 1800).
b) i namn på institutioner grundlagda under ngn konung med namnet Karl. Den Kongl. Carolinske Academien i Lund. Brenner Dikt. 1: 166 (1709, 1713; om universitetet i Lund, benämnt efter K. X G.). Carolinska Institutet. SvNorStatscal. 1818, s. 46 (om Karolinska institutet i Sthm, benämnt efter K. XIII).
2) (föga br.) med hänsyftning på Karl den store l. hans tid, karolingisk. Then Caroliniske Ätten. Brask Pufendorf Hist. 186 (1680). Den karolinska minuskeln eller — som den inom boktryckerikonsten kallades — antiquastilen. Schück MedeltKultH 63 (1907).

 

Spalt K 605 band 13, 1935

Webbansvarig