Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARLSBADER- ka3rlsbader~, äv. ka3ls-, äv. 400~, l. (föga br.) KARLSBAD- ka3rlsbad~, äv. ka3ls-, äv. 40~, förr äv. KARLSBADS-.
Ordformer
(karls- (carls-) 1765 (: Carlsbader-salt) osv. carel- 1706 (: Carelbads watnet))
Etymologi
[ssgsform till KARLSBAD, namn på en kurort i Böhmen i Tjeckoslovakien]
i ssgr betecknande ngt som härstammar från Karlsbad.
Ssgr: A (föga br.): KARLSBAD-SALT, -VATTEN, se B.
B: KARLSBADER-KUR; pl. -er. hälsokur som genomgås i Karlsbad l. som (huvudsakligen) består i förtärande av karlsbadervatten. FörhLäkS 1889, s. 41. Östergren (1929).
-SALT, n. (karlsbad- 18841929. karlsbader- 1765 osv.) [av t. karlsbadersalz] gm avdunstning av karlsbadervatten erhållet, ss. läkemedel användt salt; äv. om artificiellt salt med samma sammansättning. Wallerius ChemPhys. II. 1—2: 139 (1765). Artificielt Carlsbadersalt. FörhLäkS 1877, s. 193. Östergren (1929).
-TVILLING. miner. benämning på visst slag av tvillingkristall av fältspat, förekommande bl. a. i granit vid Karlsbad. ArkKem. V. 10: 44 (1914). Frosterus Min. 25 (1917). SvUppslB 10: 658 (1932).
-VATTEN. (karlsbad- 18841929. karlsbader- 17781929. karlsbads- 1706) [av t. karlsbaderwasser] hälsovatten från mineralkällor i Karlsbad; äv. om artificiellt hälsovatten med samma sammansättning. Hiärne Förb. 46 (1706). VetAH 1778, s. 220. Östergren (1929).
C (†): KARLSBADS-VATTEN, se B.

 

Spalt K 590 band 13, 1935

Webbansvarig