Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARLAVAGN ka3rla~vaŋ2n, r. l. m.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. (i bet. 2 a) -ar. ((†) -er Rudbeck Atl. 2: 80 (1689)).
Ordformer
(förr äv. skrivet ca-. kaal- 1701. kal- 1679. call- 1679. kalle- (ca-) 16791826. karl- 16471868. karla- 1538 osv. karle- 15881808. carlz- 1679. -vagn 1538 osv. -vang 1690)
Etymologi
[fsv. karlavaghnen, sg. best., motsv. sv. dial. karsvagnen, d. karlsvognen; jfr äv. feng. carles wǽn, sannol. lånat från nord. spr., eng. Charles’s wain (omtydt ss. syftande på Karl den store). Med avs. på benämningen ’vagn’ för stjärnbilden Stora björnen (o. Lilla björnen) jfr isl. vagn, holl., t. wagen, fr. chariot, lat. plaustrum, gr. ἅμαξα med flera motsvarigheter i andra spr. Förleden är av mycket omtvistat urspr.; den har bl. a. antagits vara KARL, man, o. häntyda på Stora björnens egenskap att vara större än den liknande stjärnbilden Lilla björnen (jfr isl. kvennavagn, eg.: ”kvinnovagn”, d. dial. (jyll.) drengsvogn ss. benämning på stjärnbilden Lilla björnen). Se Tegnér SprVärld 1: 33 ff. (1922)]
1) benämning på stjärnbilden Stora björnen; numera bl. i sg. best.; jfr HÄR-VAGN(EN). VarRerV 3 (1538). Bureus Suml. 619 b (c. 1600; hskr.). Melanderhjelm Astr. 1: 70 (1795). Så länge ännu Carlevagnen vältar / de gyllne hjulen omkring Nordens zon; / så länge bergen än ge jern och hjeltar, / så länge står det gamla Sveas thron. Tegnér (WB) 2: 17 (1808). NordT 1911, s. 325.
2) i utvidgad o. oeg. anv. av 1.
a) benämning på var särskild av de båda stjärnbilderna Stora björnen o. Lilla björnen; numera bl. ngn gg i uttr. Stora karlavagnen, Stora björnen, o. Lilla karlavagnen, Lilla björnen. Lælius Bünting Res. 1: 173 (1588). Bägge Carlwagnerne äre emillan den 60 och 90 elev(ations-) graden. Rudbeck Atl. 2: 80 (1689). Stora Karlvagnen. Hiorter Alm. 1740, s. 10. Östergren (1929).
b) (†) i sg. best., benämning på stjärnbilden Lilla björnen. Ursa Major (dvs. Stora björnen), som bak på Länderna och Rumpan bär Karlewangen. Rålamb 4: 5 (1690). Dalin Hist. 1: 239 (1747; angivet ss. användt av allmogen).

 

Spalt K 588 band 13, 1935

Webbansvarig