Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARLA- ka3rla~ l. KARLS- ka3rls~.
Ordformer
(äv. skrivet carl-. carels- 1638 (: Carelsörtt)1749 (: carelsört))
Etymologi
[ssgsform till mansnamnet KARL, särsk. med syftning på ngn av de sv. konungarna med detta namn]
i ssgr.
Ssgr: A (i högre stil): KARLA-TID(EN). den karolinska tiden. Svedelius i 2SAH 40: 512 (1865).
B: KARLS-FÅGEL. [efter nylat. avis carolina, bildat av O. Rudbeck d. y. (jfr ZoolStLilljeborg 44 (i handl. fr. 1727)) med hänsyftning på fågelns ståtliga, ”kungliga” utseende] (†) fågeln Cyanecula suecica (Lin.), blåhake. Linné SystNat. 49 (1740). Weste (1807).
-SCEPTER. [jfr under -SPIRA] (†) = -SPIRA. Möller (1790; med hänv. till kongsspira). Heinrich (1814; med hänv. till kongsspira).
-SPIRA, r. l. f. [efter nylat. sceptrum carolinum, bildat av O. Rudbeck d. y. (i Samolad Dedic. Plansch (1701)) med hänsyftning på växtens ståtliga, ”kungliga” utseende] växten Pedicularis sceptrum carolinum Lin., kungsspira, kung Karls spira. Nyman VäxtNatH 1: 175 (1867). Uppl. 1: 86 (1902).
-ÖRT. [med avs. på anledningen till namnet jfr KARLIN] (†) växten Carlina acaulis Lin.; jfr KARLIN. Franckenius Spec. B 2 a (1638). Lind 1: 579 (1749).

 

Spalt K 588 band 13, 1935

Webbansvarig