Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARINSMÄSSA ka3rins~mäs2a, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(äv. skrivet car-. karin- 1562 (: Karinmässe tijdh)1781. karins- 16781843 (: Karinsmesse-marknad))
Etymologi
[av kvinnonamnet KARIN, förkortad form av namnet KATARINA, o. MÄSSA, r. l. f.]
(i fråga om ä. förh.) mässa som under den katolska tiden hölls på helgonet Katarinas av Alexandria dag (den 25 november); äv. övergående i bet.: Katarinas av Alexandria dag. Dijkman AntEccl. 156 (1678, 1703). Till Pingst och Carinmässan hvarje år. VDAkt. 1781, nr 532.
Ssgr (i fråga om ä. förh.): A: KARINSMÄSSE-MARKNAD. marknad som hölls vid karinsmässan. Afzelius Sag. 5: 31 (1843).
-TID, se B.
B: KARINSMÄSSO-TID. (-mässe- 1562. -messo- 1659) HH XIII. 1: 73 (1562). särsk. (†) i obest. form ss. adv.: vid karinsmässotiden. Per Nilson .. klagadhe at Anderss Pederson .. huggit honom CarinMessotijdh medh een lija 6. blodhwijte. GullbgDomb. 1/3 1659.

 

Spalt K 572 band 13, 1935

Webbansvarig