Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARGO kar4gω, r.; best. -n.
Ordformer
(vanl. skrivet cargo)
Etymologi
[jfr holl. cargo, t. kargo, eng. cargo; av span. cargo, last, av mlat. carricum, last, till senlat. carricare (se CHARGERA, KARIKERA). — Jfr KARGA, sbst.]
handel. ett fartygs last; äv.: förteckning över ett fartygs last med angivande av avsändare, mottagare m. m.; jfr KARGA, sbst. Ekbohrn NautOrdb. (1840). CVAStrandberg 4: 104 (1857). SvUppslB (1930).

 

Spalt K 568 band 13, 1935

Webbansvarig