Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARENS karän3s, sbst. oböjl.
Ordformer
(kar- 1900 (: karenstiden) osv. karr- 1904)
Etymologi
[jfr d. karens, karenstid, t. karenz- (i ssgn karenzzeit, karenstid); av senlat. carentia, vbalsbst. till lat. carere, vara utan (ngt), sakna (ngt)]
försäkr.
1) i ssgr, om det förhållande att försäkringsavtal under viss tid helt l. delvis icke har gällande kraft.
2) [sannol. elliptiskt för KARENS-VILLKOR] inskränkning i försäkrings giltighet under viss tid l. under vissa omständigheter; karensvillkor. Denna försäkring är beviljad med resp. utan karens.
3) [elliptiskt för KARENS-FÖRSÄKRING] (föga br.) livförsäkringssätt utan läkarundersökning av den försäkrade (o. med inskränkning i försäkringens giltighet under viss karenstid). Ekbohrn 2: 374 (1904).
Ssgr (till 1; försäkr.): KARENS-FÖRSÄKRING. [jfr d. karensforsikring] försäkring som under viss karenstid (se -TID) icke gäller l. har bl. begränsad giltighet; särsk. om livförsäkring som under viss tid efter försäkringens tagande antingen icke alls l. bl. delvis är gällande; äv., oeg., om livförsäkring som under viss omständighet (t. ex. dödsfall i viss sjukdom) över huvud taget icke gäller. FörsäkrT 1900, s. 254. PT 1903, nr 162, s. 3. Östergren (1929).
-TID. [jfr t. karenzzeit] viss tid under vilken en försäkring icke gäller l. har bl. begränsad giltighet; särsk. vid sjuk- l. olycksfallsförsäkring: viss tid efter sjukdoms utbrott l. olycksfalls inträffande varunder den försäkrade icke erhåller ngn ersättning; äv., vid livförsäkring: viss tid efter försäkrings tagande varunder försäkringssumman icke alls l. bl. delvis utbetalas, om dödsfall under denna tid inträffar, antingen av viss orsak (t. ex. självmord, vistelse i hälsofarlig trakt o. d.) l. av vilken orsak som helst. BtRiksdP 1900, I. 1: nr 24, s. 32. En karenstid af 60 dagar innan olycksfallsförsäkringsinstitutionen träder i funktion. SvD(A) 1916, nr 150, s. 7. NordT 1929, s. 143.
-VILLKOR~02 l. ~20. vid försäkrings, särsk. livförsäkrings, tagande stipulerat villkor beträffande inskränkning i försäkringens giltighet (under viss karenstid). SvUppslB 14: 1193 (1933).

 

Spalt K 564 band 13, 1935

Webbansvarig