Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARDBENEDIKT ka3rd~benedik2t l. 1004, r. l. m. (m. Sahlstedt, Lundell; f. Möller (1790), Dalin (1852)); best. -en; pl. (i bet. 1) -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet ca-. car- 1578 (: Car benedicht fröö). kard- 1638 osv. karde- 1589 (: Cardebenedictæ grääs), 15971841. karden- 1736. kardo- 1589 (: Cardobenedicti watn), c. 16451880. cardui- 1642. corde- 1613 (: Cordebenedicte-extract). -benedicka 1736. -benedikt (-cht) 1638 osv. -benedicta 16401765. -benedicte 1867. -benedictij 1597)
Etymologi
[jfr d. korben(e)-dikt, kar(do)ben(e)dikt, t. kardobenedikt, fr. chardon bénit, it. cardo benedetto; av nylat. carduus benedictus, eg.: välsignad tistel, av lat. carduus, tistel (jfr KARDA, sbst.3), o. benedictus, välsignad (se BENEDIKT-, BENEDIKTA)]
1) bot. o. trädg. örten Cnicus benedictus Gærtn.; jfr HELGE-TISTEL, KORS-ÖRT. Lundin o. Strindberg GSthm 547 (cit. fr. 1597). Linc. (1640; under carduus). Kardbenedikten .. finnes för sin medicinska nytta allmänt i Apotekarnes trägårdar. Fischerström 4: 329 (c. 1795). GbgTrädgFPrisuppg. 1920, s. 25.
2) farm. om bladen o. de blommande grenspetsarna av den under 1 nämnda växten, beredda till drog. IErici Colerus 1: 120 (c. 1645). Valleria Hush. 64 (c. 1710). SvFarm. 123 (1901). Dubbla malörtsdroppar (beredas av) .. galangarot, kardbenedikt, malört, pomeransknopp, sprit. SFS 1922, s. 504.
Ssgr (i allm. till 2; i sht farm.): A: (1) KARDBENEDIKT-BLAD. (-dikt- 16481924. -dikte- 1730) blad av kardbenedikt; äv. farm. om dylika blad beredda till drog; jfr KARDBENEDIKT 2. Böhme Läk. 237 (1648). Santesson Läkem. 166 (1924).
-EXTRAKT. (-dikt- 18511902. -dikte- 1613) Chesnecopherus RegIter E 2 a (1613). Lindgren Läkem. (1902).
(1) -FRÖ. TullbSthm 27/5 1578.
-PULVER. (-dikt- c. 1645. -dikte- 16751690) (†) ss. läkemedel användt pulver beredt av kardbenedikt. IErici Colerus 2: 304 (c. 1645). Rålamb 13: 151 (1690).
-SIRAP. (-dikt- 16981739. -dikten- 1613) (†) av kardbenedikt beredd ”sirap”. Chesnecopherus RegIter C 3 b (1613). ApotT 1739, s. 80.
(jfr 1) -TISTEL. örten Cnicus benedictus Gærtn. Franckenius Spec. B 2 a (1638). Gentz Lindgren 7 (1927).
-VATTEN. (-dikt- c. 16451749. -dikte- c. 16001724. -dikten- 1613. -dikti- 1589) (†) ss. läkemedel användt vatten beredt av kardbenedikt. Berchelt PestOrs. E 7 a (1589). Lind (1749).
-VIN. (†) vin tillsatt med extrakt av kardbenedikt. Palmchron SundhSp. 126 (1642). Darelli Sockenapot. 64 (1760).
-ÖRT. (-dikt- 1749. -dikte- 1628) (†) = KARDBENEDIKT 1. Månsson Ört. 50 (1628). Lind (1749).
B (†): KARDBENEDIKTE-BLAD, -EXTRAKT, se A.
-GRÄS. = KARDBENEDIKT 2. Berchelt PestOrs. F 3 b (1589).
-PULVER, -VATTEN, -ÖRT, se A.
C (†): KARDBENEDIKTEN-SIRAP, -VATTEN, se A.
D (†): KARDBENEDIKTI-VATTEN, se A.

 

Spalt K 551 band 13, 1935

Webbansvarig