Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARAJ, sbst.
Ordformer
(caraij, caraj)
Etymologi
[trol. till ä. t. kareyen (t. kareien), bereda ylletyg gm användande av värme o. fuktighet så att det filtar sig (se KARRYERA)]
(†) ett slags filtat ylletyg? Swartt Caraij. TullbSthm 18/6 1569.

 

Spalt K 514 band 13, 1935

Webbansvarig