Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARAGAN kar1aga4n, r.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[efter nylat. caragana, av turkiskt urspr.]
buske av släktet Caragana Lam.; särsk. om arten Caragana arborescens Lam., häckkaragan, sibirisk ärtbuske, sibiriskt ärtträd. Laurell Träd 21 (1891). PrislAlnarpTrädg. 1935, s. 32. — jfr HÄCK-KARAGAN.
Ssg: KARAGAN-HÄCK.

 

Spalt K 514 band 13, 1935

Webbansvarig