Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAPPRODD kap3~rωd2, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av KAPP, sbst.2 l. adv., o. RODD]
hastighetstävling i rodd; särsk. idrott. om sådan tävling som äger rum efter bestämda regler i särskilt för ändamålet byggda båtar av viss typ. Weste (1807). En kapprodd på Seinen. SvT 1852, nr 175, s. 4. Bergman LBrenn. 122 (1928). Fatab. 1929, s. 131.
Ssgr (idrott.): A: KAPPRODD-BANA, -BÅT, se B.
B: KAPPRODDS-BANA, r. l. f. (-rodd- 18871890. -rodds- 1882 osv.) TIdr. 1882, s. 144. Balck Idr. 2: 603 (1887). Lundin NSthm 708 (1890).
-BÅT. (-rodd- 18811929. -rodds- 1884 osv.) båt som är byggd uteslutande för kapprodd. TIdr. 1881, s. 19. Östergren (1929).
-GIGG. jfr GIGG, sbst.1 2. IdrFinl. 4: 104 (1906).

 

Spalt K 487 band 13, 1935

Webbansvarig