Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAPPROCK kap3~rok2, i vissa trakter äv. 4~1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(kapp- 1729 osv. kappe- 17371813. Se för övr. KAPPA, sbst.1)
Etymologi
[av KAPPA, sbst.1, o. ROCK, klädesplagg]
1) (i sht förr) om till mansdräkten hörande, ss. ytterplagg använd lång rock liknande en kappa med ärmar o. krage. VRP 10/11 1729. Lidner 2: 83 (c. 1790). SvKulturb. 1—2: 291 (1929). — jfr FRIS-, KLÄDES-, MATROS-KAPPROCK.
2) i oeg. o. bildl. anv.
a) (†) om omslag till häftad bok. VexiöBl. 1813, nr 50, s. 3.
b) (vard.) om skuldebrev till säkerhet för vilket lämnas ett annat skuldebrev (som brukar inläggas i det förra), omslagsrevers, kapprocksrevers. Rosenberg Bankv. 39 (1878). 2NF 36: 919 (1924).
c) (vard.) om särskild handling som åtföljer officiell skrivelse (o. som lägges omkring denna), omslagsskrivelse; särsk. om skrivelse till lägre myndighet vari ngn anhåller att denna ville till högre myndighet (l. till K. M:t) befordra en innesluten, till den högre myndigheten ställd ansökan o. d. SoS 1907, s. 179. RiksdRevStatsv. 1909, s. 304. Djurberg AnatSöderm. 89 (1927).
d) (förr) om omslagspapper som lades omkring en trasig pänningsedel; äv. om papper varpå trasig pänningsedel fästes. AvHausswolff (1809) hos Bååth-Holmberg FlickDagb. 282. En gammal tjugofyraskilling med kapprock. Palmær Eldbr. 176 (1848). Ramsay Barnaår 2: 31 (1904).
e) (vard.) kok. i uttr. sill i kapprock, i papper stekt sill, ”sill i papper”. Auerbach (1909). Östergren (1929). jfr: En i papper stekt sill (kapprock). Cronholm Minnesbl. 76 (1908; i fråga om förh. på 1860-talet). — särsk. (vard., skämts.) i uttr. man känner igen sillen, fast den är klädd i kapprock o. d., vanl. bildl.: man känner igen en sak, även om vederbörande på ett l. annat sätt söker dölja dess värkliga innebörd; äv.: man känner igen ett gammalt förslag l. påstående o. d., fast det kommer igen i ny formulering. GHT 1897, nr 87 A, s. 2. (Såsom) gästen sade till sillen i papper: ”Tror du inte jag känner igen dig, fast du är klädd i ”kapprock?” VL 1907, nr 27, s. 2. AB(B) 1930, nr 276, s. 4.
f) [anv. sannol. utvecklad ur e slutet] (vard.) om medel o. d. varigm ngn söker dölja den värkliga innebörden av ngt, ”skyddande förklädnad”; jfr KAPPA, sbst.1 1 c η. SvD(A) 1930, nr 55, s. 13. Syftet har .. (varit) att presentera alkoholförbudet i kapprock i förhoppning att en gång låta förklädnaden falla. Därs. 1931, nr 270, s. 4. jfr: Detta företag, hvilket närmast är att betrakta som ett slags kapprock, (äger) f. n. större delen af aktierna i Dagens Nyheter, Stockholmstidningen (m. fl.). GHT 1897, nr 87 A, s. 2.
Ssgr (i allm. till 1; i sht förr): KAPPROCKS-FICKA. Törneros Brev 1: 117 (1824; uppl. 1925).
-HAKE. (†) till hopfästande av kapprock använd hake; jfr HAKE, sbst.2 1 c. BoupptVäxjö 1826. Därs. 1838.
-KLÄDD, p. adj. klädd i kapprock; särsk. bildl.; jfr KAPPROCK 2 e slutet. Ack sill, om också kapprocksklädd, är sill! Blomberg Vallf. 94 (1926).
-KRAGE. Snellman Gift. 1: 151 (1842). Hallstén o. Lilius (1896).
(2 b) -REVERS. (vard.) omslagsrevers. BtRiksdP 1875, I. 1: nr 27, Bil. 1, s. 76. 3NF 11: 304 (1929).
(2 e) -SILL. kok.
Avledn. (till 1): KAPPROCKAD, p. adj. (†) klädd i kapprock. Ödmann Hågk. 59 (c. 1805; uppl. 1918).

 

Spalt K 486 band 13, 1935

Webbansvarig