Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAMPEGRÄS kam3pe~grä2s, äv. KAMPGRÄS kam3p~, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(kamp- 17731891. kampe- Dybeck Runa 1845, s. 54 (1642) osv.)
Etymologi
[jfr nor. dial. kampegras; av KAMPA, v.1 2, o. GRÄS. Växtnamnet härleder sig (liksom det likbetydande växtnamnet KÄMPEGRÄS) enligt det vanliga antagandet därav att ifrågavarande växters ax jämte stänglar l. strån användts i vissa tävlingslekar]
1) (†) benämning på den till familjen Plantagineæ hörande växten Plantago media Lin., kämpar. Dybeck Runa 1845, s. 54 (1642). Bromelius Chl. 85 (1694). Dalin (1852; med hänv. till slåsskämpar). Ahlman (1872).
2) i sht bot. benämning på (individ l. art av) det till familjen Gramina (gräs) hörande släktet Phleum Lin. Brander NatH 70 (1785). Krok o. Almquist Fl. 1: 164 (1883). 3NF 19: 327 (1933).
Ssg (till 2; bot.): KAMPEGRÄS-SLÄKTE(T). det till familjen Gramina (gräs) hörande släktet Phleum Lin. SvUppslB (1933).

 

Spalt K 305 band 13, 1935

Webbansvarig