Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAMPAGNA kampan3ja2, äv. 040, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(vanl. skrivet cam-. kampagna (cam-) 1838 osv. kampanja 1902)
Etymologi
[av it. campagna, slätt, fält, av senlat. campania, n. pl., slättland, öppen slätt, substantivering av n. pl. av lat. campaneus, adj., som hör till slättlandet, avledn. av campus (se KAMP, sbst.2). — Jfr KAMPAGNOL, KAMPANJ, sbst.2]
öppen slätt, slättland; nästan bl. i fråga om italienska förh., i sht (vanl. i sg. best.) dels [jfr it. campagna di Roma] om slättlandet omkring Rom, äv. kallat romerska kampagnan, dels [jfr it. campagna felice] om slättlandet omkring Neapel. Staden (dvs. Rom), bergen, Campagnan .. ligga här utbredda för ögat. Arfwidsson ResCont. 1: 267 (1838). Neapel, blott på din Campagna / Såg jag byggnadskonsten växa vildt. Kræmer Sydfr. 41 (1853). Italien .. genomdrages af en kraftig bärgsrygg, afbruten af breda dalsänkor och begränsad af bördiga campagnor. Schück VLittH 1: 286 (1899). Funch KBref 345 (1909; om slätten kring Delhi i Indien). Fogelqvist SöderkRom 241 (1924).

 

Spalt K 301 band 13, 1935

Webbansvarig