Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAMP, sbst.5, m.; pl. -ar; numera bl. ss. första led i ssg KAMP- kam3p~.
Etymologi
[i bet. 1 av isl. kampr, kanpr, motsv. ffris. kenep, feng. cenep; med avs. på bet. 2 jfr sv. dial. (Västerb.) kamphår; sannol. rotbesläktat med förra ssgsleden i KNÄVELBORR (jfr Walde VerglWb. 1: 586 (1930))]
1) (†) om skägg; anträffat bl. i uttr. kampar på den övre läppen, mustascher, ”knävelborrar”. Peringskiöld Hkr. 2: 183 (1697; isl. orig.: kampa, ack. pl.).
2) om morrhår; i ssgn KAMP-HÅR.
Ssg (till 2): KAMP-HÅR. (i vissa trakter av Norrland, starkt bygdemålsfärgat) morrhår. FoFl. 1921, s. 257 (fr. Västerb.).

 

Spalt K 300 band 13, 1935

Webbansvarig