Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAMMERLINGSÄMBETE, n.
Ordformer
(Cammerlings Embete)
Etymologi
[första ssgsleden (liksom d. kammerling) av t. kammerling (med den vanligare sidoformen kämmerling), avledn. till kammer (se KAMMARE, sbst.2)]
(†) benämning på visst hovämbete med uppgift att hava vård om konungens dyrbarheter (smycken, guld- o. silverkärl m. m.). Carl IX Rimchr. 128 (i handl. fr. 1571).

 

Spalt K 290 band 13, 1935

Webbansvarig