Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAMFAT, sbst.2, n.; pl. =.
Ordformer
(camfath)
Etymologi
[uppkommet gm missförstånd av t. kanevas (se KANFAS), i det att sista stavelsen i detta ord oriktigt uppfattats ss. t. fass, fat. Sockret fraktades i ä. tid förpackat i fat som insytts i kanfas; jfr Lippmann Geschichte des Zuckers 264 (1890)]
(†) i kanfas insytt sockerfat. Een Copia af Kongl. Maij:tz Resolution för Frisenhagen, att låta införa 2:ne Camfath Såcker. BoupptSthm 1686, s. 1119 a (1683).

 

Spalt K 250 band 13, 1935

Webbansvarig