Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KALVINIAN kal1vinia4n l. 01— l. kal1vinja4n, m.||ig.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(förr skrivet cal-)
Etymologi
[jfr eng. calvinian, adj. o. sbst., nylat. calvinianus, adj. o. sbst.; bildat till familjenamnet CALVIN (se KALVINISM)]
(numera bl. tillf.) kalvinist. PJAngermannus Visit. 142 (”144”) (1605). En orthodox Calvinian. LBÄ 36—38: 102 (1800).
Avledn.: KALVINIANSK, adj. (cal-) (tillf.) kalvinistisk, kalvinsk. Annerstedt UUH II. 1: 286 (1908).

 

Spalt K 218 band 13, 1935

Webbansvarig