Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KALDEISK kalde4isk, äv. -däj4sk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(caldajska, sbst. 1711. chaldaisk 16031823. caldeesk 1526. kaldeisk (chal-) 1635 osv. kaldäisk (caldæisk, chaldæisk) 17691902)
Etymologi
[jfr t. chaldäisch, eng. chaldean, chaldaic, fr. chaldéen, chaldaïque, lat. chaldaicus; avledn. till KALDÉ l. KALDEEN. Formen chaldaisk utgår från lat.]
som hör till l. har avseende på l. härstammar från osv. kaldéerna l. Kaldeen, (ny)-babylonisk. Thet Caldeeske landet. Apg. 7: 4 (NT 1526). Stiernespådom och Chaldaiske Widhskepelser. L. Paulinus Gothus Pest. 41 b (1623). Det kaldeiska eller nybabyloniska rikets egentlige grundläggare var .. Nebukadnesar. NorstedtVärldH 1: 198 (1926). — särsk.
a) i uttr. kaldeiska språket o. d., = KALDEISKA 2. Schroderus Os. 1: 530 (1635). BonnierKL (1925).
b) kyrkohist. i uttr. kaldeiska kristna, benämning på Persiens o. angränsande länders nestorianer; numera i sht om de med Rom unierade persiska nestorianerna. Frey 1850, s. 466. BonnierKL (1925).
Avledn.: KALDEISKA, i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.
1) kaldeisk kvinna. Hoppe (1892).
2) kaldéernas (med assyriskan nära besläktade) språk; förr på grund av missuppfattning av Dan. 2: 4 användt ss. beteckning för den i vissa delar av gamla testamentet förekommande västarameiska dialekten: bibelarameiska, vilket språk man ansåg ha talats i Kaldeen. HH XVIII. 4: 53 (1711). Inledning til de fyra Oriental-Språken, Hebraiskan, Chaldaiskan, Syriskan och Arabiskan. Scherping Nyck. (1730, 1754; i boktitel). Syriskan och Chaldæiskan .. komma med hvarannan så nära öfverens, at knapt någon skilnad märkes. Thorberg ÖsterlSpr. 8 (1785). Zetterstéen SemSpr. 60 (1914). särsk. [jfr den liknande anv. av MESOPOTAMISKA] (föga br.) bildl., om obegripligt tal, språk o. dyl. l. i allm. om ngt svårförståeligt, ”mesopotamiska”, ”hebreiska”. Hippologiska spörsmål, hvilka äro renaste kaldeiska för genomsnitts-svensken. SD 1899, nr 221, s. 4. Allt detta .. som vi nu ha talat om, är tills vidare förstås kaldeiska för dig. Grebst 1År 19 (1912).

 

Spalt K 90 band 13, 1935

Webbansvarig