Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAKIRIT kak1iri4t l. ka1-, r.; best. -en; pl. -er (Ramsay GeolGr. 406 (1909)).
Etymologi
[bildat av den sv. geologen F. V. Svenonius († 1928) till KAKIR, namn på en sjö norr om Stora Sjöfallet i Lappland, en av fyndplatserna för ifrågavarande bärgart]
petrogr. benämning på olika slag av skifferartad gnuggsten, gnuggskiffer. GeolFF 1903, s. 40. Sjögren Torne- träsk 13 (1909).
Ssg (petrogr.): KAKIRIT-LAGER, n. Ramsay GeolGr. 407 (1909).

 

Spalt K 77 band 13, 1935

Webbansvarig