Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAKADORA, v.; pr. sg. -ar.
Etymologi
[av ljudhärmande urspr.]
(†) om kakadu: frambringa det för en kakadu karakteristiska lätet. Papegojan lärer ej at tala, utan allenas Kakadorar, derföre hon ock kallas Kakador. SvSaml. 1: 23 (1763).

 

Spalt K 67 band 13, 1935

Webbansvarig