Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAJMAN kajma4n (ca`jman Weste; kaimān Ekbohrn (1868)), sbst.2, m. l. r.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er ((†) -männer Weste (1807)).
Ordformer
(kajman (cai-, kai-) 1667 osv. caymon, pl. 1674)
Etymologi
[jfr t. kaiman, eng. cayman, fr. caïman, span. o. port. caiman; ytterst av karibiska acayuman l. taino kaiman; i äldre tid anslutet till MAN, mansperson]
zool. individ av det i Central- o. Sydamerika levande, till krokodilernas familj hörande släktet Caiman Spix. (till vilket förr räknades äv. nuvarande krokodilsläktet Alligator Cuv.). Een Crokodijl (eller Caiman på Indianiske). Willman Resa 198 (1667). Kaimanen, eller, som han kallas i Nordamerika, Alligatorn .. blir omkring 14 fot lång. 1Brehm III. 1: 32 (1876). Högberg Jim 63 (1909).
Ssgr: KAJMAN-FISK. zool. den i södra delarna av Förenta staterna levande bengäddan Lepidosteus osseus Lin., vars utseende påminner om en kajman, långnosig bengädda. 1Brehm III. 1: 324 (1876). SvUppslB 3: 569 (1929).
-UNGE. Högberg Jim 278 (1909).

 

Spalt K 57 band 13, 1935

Webbansvarig