Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAJEPUT l. KAJEPUTI, sbst.; numera bl. ss. första led i ssgr KAJEPUT- kaj1eput3~ l. -pɯ3t~ (kàjeputt- Dalin).
Ordformer
(kajaput 1815 (: Kajaput Olja). kajeput (cajeput) 1790 (: Cajeput-olja) osv. kajeputi (cajeputi) 1827 (: Cajeputi-olja)1844 (: kajeputiolja). cajoput 1782 (: Cajoput-olja). cajoputi 17821785 (: Cajoputi träd). cajput 1825 (: Cajput-Olja). cajuput 1897 (: cajuputolja))
Etymologi
[jfr holl. kajapoet, kajapoetih, kajoepoetih, t. kajaput, kajeput, eng. cajaput, cajeput, cajuput, fr. cajeput; ytterst av malajiska kayu-putih, av kayu, träd, o. puteh, vit (jfr det nylat. artnamnet leucadendron, till gr. λευκός, vit, o. δένδρον, träd). Namnet beror på att ifrågavarande träds grenar o. blad äro vita]
bot. kajeputträd; numera bl. ss. första led i ssgr. Cajoputi kallas et i Ostindien växande träd, utaf hvilket fås en fin destillerad olja. VetAH 1782, s. 223. Regnér Begr. 275 (1803).
Ssgr: A: KAJEPUT-OLJA, r. l. f. (-put- 1782 osv. -puts- 18011802) farm. på Moluckerna framställd, eterisk, aromatisk olja erhållen gm destillation av blad o. kvistar av vissa slags kajeputträd, i sht förr använd ss. ett medel mot reumatism, ischias, astma, kikhosta, bronkit, tandvärk m. m. Tandvärk .. har jag mäst altid kunnat borrtskaffa medelst Cajoput-olja. VetAH 1782, s. 224. Blom Med. 20 (1801). SFS 1922, s. 503.
-TRÄD. bot. träd l. trädartad buske av det till familjen Myrtaceæ hörande, urspr. på Moluckerna o. i Australien hemmahörande släktet Melaleuca Lin.; särsk. om (individer av) arterna Melaleuca leucadendron Lin., Melaleuca minor Sm. o. Melaleuca cajeputi Roxb., av vilkas blad o. kvistar kajeputolja utvinnes. Brander NatH 99 (1785). Jönsson Gagnv. 481 (1910).
B (†): KAJEPUTS-OLJA, se A.

 

Spalt K 55 band 13, 1935

Webbansvarig