Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAIN ka4in l. kaj4n, m.
Etymologi
[av hebr. kain]
namn på Adams o. Evas äldste son, som enl. 1Mos. 4: 1-24 dräpte sin yngre broder Abel; särsk. (i vitter stil) bildl. (jfr Hjelmqvist BiblPersN 26 ff. (1901)), om brodermördare; stundom om ond l. brottslig människa i allm. Mongen Cain är änu til / Som Abel (icke) lycko vnna wil. Fosz 364 (1621). Jag är inte nog stark i det onda att bli någon Kain. Heidenstam StGör. 92 (1900).
Ssgr (i vitter stil): KAINS-MÄRKE. [jfr d. kainsmærke, holl. kaïnsmerk, t. kainszeichen; enligt 1Mos. 4: 15 satte Herren efter dråpet på Abel ett tecken till skydd för Kain, så att han icke skulle bliva ihjälslagen, o. i den rabbinska traditionen har detta tecken uppfattats ss. ett kännemärke på brottslingar] prägel av brottslighet l. ondska l. karaktärslyte o. d. i ngns utseende l. uppträdande; ofta bildl. Hammarsköld SvVitt. 2: 265 (1819). Du himlabarn! hos dig det enda sanna / är Kainsmärket inbrändt på din panna. Tegnér (WB) 5: 205 (c. 1826). Civilisationen bär materialismens kainsmärke. Janson Abr. 52 (1901). Grimberg VärldH 2: 496 (1927).
-MÄRKT, p. adj. (tillf.) försedd med kainsmärke. Vårt Kainsmärkta släkte. Gyllander Rytm. 80 (1925).
Avledn.: KAINISK l. KAINSK, adj. (-isk G1R 25: 185 (1555). -sk Brahe Oec. 6 (1581)) (†) adj. till KAIN. G1R 25: 185 (1555). Brahe Oec. 6 (1581).
KAINIT ka1ini4t l. kajni4t, sbst.1, m.||ig.
1) teol. efterkommande till Kain. Rissler HistGT 16 (1800). NF 8: 10 (1884).
2) rel.-hist. anhängare av en under andra århundradet e. Kr. existerande gnostisk sekt som bl. a. betraktade Kain ss. en son av högre ordning än Abel o. den förste i en följd av ”andliga” (pneumatiska) människor. Rydberg (o. Tegnér) Engelhardt 1: 119 (1834). BonnierKL (1925).
KAINITISK. (föga br.) adj. till KAIN. Rydberg Urpatr. 25 (1873). särsk. (†) i utvidgad anv. (med hänsyftning på Kains brodermord), om blodsdåd o. d. Cainitiske oskyldigt blodz vthgiutelser. Isogæus Segersk. 242 (c. 1700). Bliberg Acerra 653 (1737).

 

Spalt K 50 band 13, 1935

Webbansvarig