Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KADAVER kada4ver, n. ((†) r. CAEhrensvärd Brev 2: 411 (1800)); best. -vret; pl. = (SP 1792, nr 103, s. 4, osv.) ((†) -vrer Atterbom Minn. 417 (1818)); pl. best. -vren l. -verna. Anm. Den lat. pl.-formen cadavera förekommer i SvLäkSH 42: 842 (i handl. fr. 1736), Annerstedt UUH Bih. 4: 380 (i handl. fr. 1776).
Etymologi
[liksom dan. o. t. kadaver, eng. cadaver, fr. cadavre, av lat. cadaver, sannol. till lat. cadere, falla (jfr KADENS, KASUS)]
1) död kropp, lik; numera i allm. om kropp av dödt djur som icke blivit slaktat l. eljest dödat o. tillvarataget i syfte att tjäna till människoföda; äv. (numera i sht i mera cynisk framställning) om kropp av död människa; jfr AS, sbst.2 2. Det bekanta Cadaver, som der i grufvan (i Falun) funnits. BokvGP 41 (1721). Strindberg Dödsd. 289 (1901). Kadaver efter i mjältbrand döda djur. 2NF 18: 719 (1912). SvD(A) 1934, nr 196, s. 5. — jfr DJUR-, MAMMUT-, VAL-KADAVER. — särsk.
a) (numera knappast br.) anat. om människolik som användes för dissektion; äv. koll. Djurberg AnatSöderm. 142 (i handl. fr. 1729). (Det vore önskvärdt, att) af Landshöfdingen i orten .. (för dissektion) begäres et Cadaver. SvLäkSH 42: 838 (i handl. fr. 1735). Prof. Pramberg har särdeles lycka, att få mycket cadaver till Anatomisalen. Florman BrefRetzius 32 (1829). Östergren (1929).
b) bildl. (jfr 2). Äger man fog misstro egna regeringen så är Staten redan en Cadaver och duger till intet annat än begrafningen. CAEhrensvärd Brev 2: 411 (1800). Hela världen var förgiftad av denna cyniska fred, som inte var någon fred utan krigets kadaver. Siwertz Varuh. 185 (1926). — särsk. [ytterst efter det bekanta stället i jesuitordens konstitutioner, vilket innehåller att ordensmedlemmarna böra låta sig ledas o. styras av sina överordnade, ”perinde ac si cadaver essent” (dvs. liksom om de vore lik)] i ssgr för att beteckna ngn ss. osjälvständig o. viljelös; se KADAVER-AKTIG, -DISCIPLIN, -LYDNAD.
2) (starkt vard.) användt ss. skymford om l. till person, i allm. för att uttrycka avsky, harm o. d. Pen’gar fram, ditt kadaver! Sjöberg SthmHeml. 208 (1844). Ditt långa kadaver! Östergren (1929). — jfr BOND-KADAVER.
Ssgr (till 1): KADAVER-AKTIG. särsk. till 1 b slutet. Kadaveraktig lydnad. Östergren (1929).
(1 b slutet) -DISCIPLIN. jfr DISCIPLIN 3. SD 1914, nr 62, s. 10. VFl. 1924, s. 3.
-GÖDNING. (i sht förr) landt. konkret. Under namn af kadavergödning har under senaste åren sålts torkadt och malet slagteriaffall försatt med kali och fosfat. LB 1: 464 (1901).
-LUKT.
(1 b slutet) -LYDNAD. [jfr t. kadavergehorsam] blind lydnad. Den sorgligt ryktbara ”kadaverlydnaden” hos jesuiter och redemptorister. Fehr Und. 92 (1894). Karlgren BolsjRyssl. 77 (1925).

 

Spalt K 25 band 13, 1935

Webbansvarig