Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KABBLA kab3la2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[jfr mnt. kabbelen, tvista, kivas, holl. kabbelen, tvista, flyta, t. kabbeln, tvista, om vågor: gå i motsatt riktning mot varandra]
(knappast br.) sjöt. i uttr. sjön kabblar, vågorna gå (vid plötslig ändring av vindriktningen) i motsatt riktning mot varandra. Röding 1: 764 (1794). SvTyHlex. (1851). TySvO 1214 (1932).
Ssg: KABBEL-SJÖ. (kabbel- 17941932. kabel- 1865) [efter t. kabbelsee l. holl. kabbelzee] (knappast br.) sjöt. om vågor som bryta sig mot varandra. Röding 1: 764 (1794). TySvO 1214 (1932).

 

Spalt K 6 band 13, 1935

Webbansvarig