Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KABBELEK kab3e~le2k l. KABBELÖK kab3e~ lø2k, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; l. KABBELEKA kab3e~le2ka l. KABBLEKA kab3~le2ka, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(kabalök 18701910. kabbaleka 1896. kabbalök 17451917. kabbelecka 1638. kabbelek 1751 osv. kabbele(e)ka 1638 osv. kabbelök 1751 osv. kabblek 17951840. kabbleka 17951919. kabblök 17521843. kabelek 1642 (: Kabeleken, sg. best.)1751. kabeleka 1720. kabelleka 18511922. kableka 18581878. kablök 1823)
Etymologi
[jfr d. kab(b)eleg, kab(b)elej, kabbeleje, d. dial. kabling, kavling, namn på växterna Caltha palustris Lin., Trollius europæus Lin. m. fl.; jfr äv. t. dial. bachkappeln, namn på växten Caltha palustris Lin.; av ovisst urspr. — Jfr KALVLEKA]
1) växten Caltha palustris Lin., gulnacke, bäckblomma (se d. o. 1). Franckenius Spec. B 1 b (1638). Linné Fl. nr 473 (1745). Knorring Torp. 2: 273 (1843). Hallström Händ. 120 (1927).
2) (†) växten Tussilago farfara Lin., hästhov (se d. o. 3)? Månsson Åderlåt. 116 (1642).
3) (†) växt av släktet Chrysanthemum Lin. l. Anthemis Micheli? (Lat.) Chrysanthemum .. (sv.) Kabbeleeka. .. Gåseblomma, S. Johannis gol. Erffuerijk. Linc. N 3 a (1640).
Ssgr (till 1): A: KABBELÖK-STÅND, se C.
B: KABBELEKE-BLAD, se C.
C: KABBELEKS- l. KABBELÖKS-BLAD. (-leke- 1930. -leks- 1929. -löks- 1919) Uppström StorM 29 (1919). 2NatLiv 120 (1930).
-STÅND. (-lök- 1900. -löks- 1913) Rosenius Himmelstr. 150 (1900, 1903). Norlind Hell 2: 137 (1913).
-TUVA, r. l. f. (-leks- 1902. -löks- 1907) Quennerstedt Tal 1902, s. 10. Lagerlöf Holg. 2: 196 (1907).
-ÖRT. (-leks-) (†) = KABBELEK 1. Wikström SthmFl. 403 (1840).

 

Spalt K 6 band 13, 1935

Webbansvarig