Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JÄMNAD, r. l. m.; best. -en; numera bl. i ssg JÄMNADS- jäm3nads~.
Ordformer
(jämbnadh (iä-, je-) 16471690. jämnad (-je-) 16441933 (: Jämnadsed). jämpnadt 1647)
Etymologi
[fsv. iämnaþer, jämlikhet, lika fördelning, rättvisa, billighet, motsv. d. jævned, isl. jafnaðr, nor. jamnad; avledn. till (JÄMN o.) JÄMNA, v.; jfr JÄMNA, sbst.2]
(† utom ss. första ssgsled)
1) i uttr. i jämnad med ngt, parallellt med ngt; jfr JÄMN 1. VetAH 1752, s. 115.
2) släthet, jämnhet; jfr JÄMN 2. Juslenius 344 (1745).
3) handling(en) att utjämna olikheter; handling(en) att fördela ngt lika l. att åstadkomma likhet l. rättvisa i fördelningen av ngt, jämkning; likhet, likställdhet, riktigt förhållande, riktig proportion; jfr JÄMN 4, 5, 8, JÄMNA, v. 3. Stiernhielm Arch. B 1 a (1644). Så framt att Tolfmen nu medh allerförste iche bestella att dedh blifuer En Jembnadh giort om Wacht hålningen i Fäijgdetjden. ÅngermDomb. 1647, s. 37. HärnösDP 1661, s. 21. Nöjas ej arfvingar tå skift är, utan säger någor sin lott sämre vara: eller fordrar någor fyllnad, som sedan mist; söke han jämnad, eller fyllnad, ther arfvet föll. RB 10: 3 (Lag 1734). Hülphers Norrl. 4: 123 (1779).
Ssg (till 3): JÄMNADS-ED. [fsv. iämnaþar eþer] (i fråga om fornnordiska förh.) hist. o. jur. dels om ed varigm en sakfälld vid böters erläggande försäkrade att han ss. målsägare i lika sak skulle nöja sig med lika stort bötesbelopp, dels om edlig försäkran att ett arvskifte l. jämkning däri skett rättvist. Den Jemnadsed, dråparen svurit. Strinnholm Hist. 1: 561 (1834). SvUppslB (1933).

 

Spalt J 384 band 13, 1934

Webbansvarig