Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JÄGER- 3ger~, äv. 40~.
Etymologi
[av namnet på den tyske zoologen Gustav Jaeger, som (särskilt i arbetet Entdeckung der Seele (1879)) ivrigt värkade för införandet av en fullständig yllebeklädnad (”normaldräkt”) ss. den för människor ”sundaste” dräkten. — Jfr JÄGERIAN]
i ssgr.
Ssgr: JÄGER-DRÄKT. ylledräkt (enl. Jaegers anvisning). Lundell (1893). Östergren (1929).
-SKJORTA. ylleskjorta (gjord efter Jaegers anvisning). Heidenstam Alienus 1: 268 (1892). Siwertz Varuh. 244 (1926).
-TRÖJA. jfr -SKJORTA. Hjertelius Stickm. 59 (1892).

 

Spalt J 323 band 13, 1934

Webbansvarig