Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JÅL 4l, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -ar. (vanl. med engelsk stavning)
Etymologi
[av eng. yawl, liksom fr. yole, sannol. av mnt. jolle l. holl. jol (se JULLE)]
sjöt. benämning på ett slags mindre segelfartyg av kuttertyp, försett med två master, varav den ena är en långt akterut anbragt gäckmast. NF 18: 87 (1894). Engström Skeppsb. 9 (1904).
Ssg (sjöt.): JÅL-RIGG. rigg l. tackling på en jål l. av samma typ som på en jål. Balck Idr. 1: 32 (1886). UFlott. 2: 31 (1904).

 

Spalt J 316 band 13, 1934

Webbansvarig