Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JYLLÄNDSK jyl3~län2sk l. (i särskilt vårdat spr.) ~län2dsk, l. 4~1, adj.; adv. -T.
Etymologi
[avledn. av JYLLAND]
jutländsk, jutsk. Linder Regl. 25 (1882). Skeppen söka att så mycket som möjligt undvika den förskräckliga jylländska västkusten. LbFolksk. 691 (1892). 2NF 36: 836 (1924).
Avledn.: JYLLÄNDSKA, i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.
1) jutländsk kvinna, jutländska.
2) jutländska språket, jutländska, jutska.

 

Spalt J 316 band 13, 1934

Webbansvarig