Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JUTLÄNDARE 3t~län2dare, stundom jut3~, m.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[till JUTLAND]
jutländsk man, jyllänning, jute; i pl. om individer på l. från Jutland utan hänseende till kön. Brask Pufendorf Hist. 331 (1680). Den vestliga nordens folkslag, Norrmän, Svenskar, Danskar och i synnerhet Jutländare deltogo uti vikingatågen. Hwasser VSkr. 3: 82 (1857). Cannelin (1921).

 

Spalt J 310 band 13, 1934

Webbansvarig