Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JURA 4ra, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[jfr t. jura; uppkommet gm ellips av JURA-SYSTEM(ET), -FORMATION(EN). Systemet har sitt namn efter Jurabärgen, som till största delen äro uppbyggda av hithörande avlagringar]
geol. jurasystem(et), juraformation(en); avlagring l. bildning tillhörande nämnda system. NF 7: 1458 (1884). Den mesozoiska serien, sammanfattningen af de aflagringar, som bildades under det organiska lifvets mellersta utvecklingsera, indelas .. i trenne system, trias, juran och kritan. Nathorst JordH 746 (1893). Jurasystemet delas i 3 avd(elningar): lias, dogger och malm, vilka också (särsk. i Tyskland) efter färgen på de avlagringar, som överväga i dem, fått namnen svart, brun och vit jura. SvUppslB (1933).
Ssgr (geol. Anm. Ssgrna -FORMATION o. -SYSTEM äro bildade direkt till bärgnamnet JURA): JURA-AMMONIT. paleont. i juraavlagring uppträdande o. för jurasystemet utmärkande ammonit. —
-AVLAGRING~020. avlagring tillhörande juraperioden. 2NF 20: 1029 (1914). Fennia XL. 4: 7 (1917).
-DOLOMIT. dolomit tillhörande juraperioden. JernkA 1828, Bih. s. 12.
-FORMATION(EN). [av t. juraformation, som går tillbaka på fr. terrains jurassiques, eg.: för Jura karakteristiska geologiska lager l. skikt, av A. Brongniart 1829 införd term (Tableau des terrains qui composent l’écorce du globe 221)] = -SYSTEM(ET). Hammargren Jordkl. 62 (1854). Ymer 1917, s. 207.
-FOSSIL, n. paleont. i juraavlagring uppträdande l. påträffat fossil. VetAÅrsb. 1914, s. 149.
-KALK. [jfr t. jurakalk (A. v. Humboldt 1795)] kalk(sten) tillhörande juraperioden. Svea 1: 75 (1824). Nathorst JordH 288 (1890).
-PERIOD(EN). benämning på det tidsskede i jordens utvecklingshistoria inom vilket jurasystemets bildning faller. Holmström Geol. 82 (1877). De tre tidsskeden i jordens utvecklingshistoria, som närmast föregå tertiär, äro krit-, jura- och triasperioderna. NoK 36: 38 (1924).
-SYSTEM(ET). benämning på det mellersta av de mesozoiska systemen; de under juraperioden uppkomna avlagringarna. NF (1884). Nathorst JordH 67 (1888).

 

Spalt J 287 band 13, 1934

Webbansvarig