Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JUNI 4ni, r. l. m.
Ordformer
(juni 1668 osv. junius (iwnniws) 15451876. Anm. I ä. tid användes ordet med genomgående lat. böjning, t. ex.: 28 Jwnij. G1R 4: 256 (1527); jfr a. Then fierde dagen Junij. Svart G1 71 (1561); jfr a. Junij månadt. Därs. 121; jfr b. Uti Junio. Alm. 1802, s. B 2 a. D. 8:de Junii. LIAhlstubbe (1836) i FoU 20: 330; jfr a. Jfr för övr. anm. under AUGUSTI, sp. A 2664)
Etymologi
[liksom dan. o. t. juni, eng. june, fr. juin, av lat. junius, trol. avledn. av namnet på gudinnan JUNO (jfr JUNONISK). — I fråga om den moderna sv. formen se den etymol. avdelningen under AUGUSTI o. FEBRUARI]
den sjätte månaden i året; jfr SOMMAR-MÅNAD. Han bor på landet i juni. Han stannade borta halva juni. Vi hade en varm, torr, kall, rägnig juni i år. Junius Midsommars månat. Haffuer XXX. daghar. Ps. 1549, Kal. s. 6 b. IErici Colerus 1: 177 (c. 1645). I början af juni. De Geer Minn. 1: 144 (1892). Omkring oss blommade paradiset i junis tindrande luft. Bergman Dröm. 224 (1904). Barnen .. tillbringa en .. del av juni vid stranden. Hallström Händ. 119 (1927). — särsk.
a) [i formen juni urspr. gen. av det lat. ordet; jfr anm. ovan samt anm. under APRIL, sp. A 2047] med ordningstal (l. adj. sista) ss. attribut, förr äv. i uttr. den första (osv.) dag juni, betecknande viss dag i månaden. (Den) 1 (första) juni 1934. Iag kom hitt tijll Calmarna ssom war then forste Dag iwnniws. HSH 3: 12 (1545). Den 3 juni. Bolinus Dagb. 43 (1668).
b) [urspr. gen. av det lat. ordet; jfr anm. ovan] attributivt, i förb. juni månad. Horn Lefv. 41 (c. 1657).
Ssgr: JUNI-AFTON. Wallin Rel. 2: 200 (1821, 1827).
-BAGGE. (föga br.) zool. ollonborren Amphimallus solstitialis Lin., som börjar flyga i början av juni, pingborre. Rebau NatH 1: 595 (1879).
-DAG. Bellman Gell. 78 (1793). En soldisig junidag. Fogelqvist ResRot 109 (1926).
-HETTA, r. l. f. Nyblom i 3SAH 16: 290 (1901).
-HIMMEL. (i vitter stil) Bååth NDikt. 192 (1881). Över alltsammans höjde sig den blå junihimlen. Tigerschiöld Sherman AndrKläd. 226 (1924).
-HÄFTE(T). av tidskrift o. d. —
-KVÄLL. Atterbom Lyr. 2: 227 (1809). Brinn, österstjärna genom junikvällen! Heidenstam NDikt. 9 (1899, 1915).
-NATT. Böttiger 1: 114 (1856).
-ROS, r. l. f. trädg. en art i juni blommande rosor. Bremer FamH 1: 133 (1831). En klunga junirosor, som klängde uppför husmuren. James FruDeM 51 (1893).
-SOL(EN). Tegnér (WB) 3: 55 (1818). En plats, der jag fann ett nödtorftigt skydd för den heta Juni-solen. Palmblad Nov. 3: 9 (1841).
-VÄRME. Beskow (1824) i 3SAH XXXIX. 2: 58 (bildl.).

 

Spalt J 280 band 13, 1934

Webbansvarig