Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JULP jul4p, sbst.1, l. GYLF jyl4f, r. l. m. ((†) n. Dalin 2: 767 (1855)); best. -en; pl. -ar (ss. n. =).
Ordformer
(gylf 1901 osv. gylp 1909. hjulp 1902. julp 1842 osv.)
Etymologi
[jfr d. gylp; av nt. gulp, gülp, gilp, motsv. holl. gulp, möjl. en sidoform till holl. glop, öppning, gap, o. besläktat med GLUPA]
anordning för knäppning av klädesplagg, bestående av en med knapphål försedd list som är fäst under en överliggande kant av klädesplagget, varigm knapparna vid knäppningen bliva osynliga; utom i fackspr. nästan bl. om dyl. anordning för knäppande av sprundet framtill å mansbyxor; äv. om själva byxsprundet. Westee (1842). Bönderna (på Gotland brukade) såsom högtidsdräkt .. gula eller svarta knäbyxor, olika den vanliga kortbyxtypen därutinnan, att de hade gylp och ej lucka. Wistrand NordMAllmog. 21 (1909). De gistna brädfogarna här och där glappande som julpen i en sjåarebyx. Hasselblad Studenth. 53 (1918). — jfr BYX-JULP.
Ssgr: JULP-KNAPP, r. l. m. i sht om knapp i byxjulp. Tamm SammansOrd 40 (1900).
-KNÄPPNING. (i sht i fackspr.) Överrock med julpknäppning. IllMilRevy 1904, s. 108.

 

Spalt J 261 band 13, 1934

Webbansvarig