Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JONGLERI ʃoŋ1leri4, äv. joŋ1-, n.; best. -et l. -t; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. jongleri; av fr. jonglerie; till JONGLERA]
1) (numera knappast br.) taskspelarkonst; äv. bildl. Ingen (drager) .. säkrare fördel af detta Jesuitiska Jongleri (dvs. sysslandet med den animala magnetismen), än sådane .. som vilja hafva menniskorna vidskeppliga och dumma. AJourn. 1815, nr 218, s. 3. Jongleri .. gyckleri. Ekbohrn (1868; äv. i den postuma uppl. 1904).
2) balanserande, balanseringskonst; jfr JONGLERA 1; äv. bildl. (jfr 3). De lutande tornen i Bologna och Pisa, dessa obehagliga prof på arkitektoniskt jongleri. Rydberg DSkön. 126 (1889). SDS 1905, nr 82, s. 2 (bildl.).
3) bildl.: ”bollande” (med ngt); jfr JONGLERA 2. Ett jongleri med förflackade Darwinska teorier. Levertin Diktare 188 (1898). — jfr BEGREPPS-, VERS-JONGLERI.

 

Spalt J 111 band 13, 1934

Webbansvarig