Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JOLSTER jol4ster, r. (f. Sahlstedt, Lundell) ((†) n. Aurivillius Gr. 30 (1684), Linné Sk. 293 (1751)); best. -n (Düben Vextr. 211 (1841) osv.) ((†) -teren Haartman Sjukd. 243 (1759); -tren Dahlman Humleg. 113 (1748: Hjelstren)) (ss. n. jolstret); pl. jolstrar; äv. (starkt bygdemålsfärgat) JUSTER jus4ter, sbst.1, r.; best. -n; pl. justrar; förr äv. JOLST, r. l. m.; best. -en; förr äv. JUSTRA, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(giälster 1736. hialster c. 1755. hil(l)ster 16941920. hjolster (hio-) 1747 (: Hjolster-trä)1861 hjälster (hie-, hiä-, hje-) 1638c. 1870. hylster 1830. hälstar 1757. hälster 17451757. ilster 1716c. 1870. jalster c. 1755. johlst 1801 (: Johlsten, sg. best.). jol(l)ster (jål-) 1745 osv. juster 17291916. justra 1729. jälster (jel-) 16851890. älster 1685)
Etymologi
[jfr sv. dial. jolster, jälster, juster, hilster, ilster, ister, nor. dial. ister, isl. jǫlstr, f., o. det därav avledda ilstri, n., t. dial. hilster, halster; sannol. av ett germ. elustra-, avledn. av stammen i fht. elo, gul. Det begynnande h- i sv. o. i t. dial. är sannol. ett nyare, analogiskt tillägg. Formerna utan -l- återgiva ett dialektiskt uttal af ordet med kakuminalt s]
träd tillhörande släktet Salix Lin. inom familjen Salicaceæ; i sht om arten Salix pentandra Lin., jolsterpil; förr äv. om arterna Salix fragilis Lin., grönpil, knäckepil, o. Salix viminalis Lin., bandpil, korgpil. Franckenius Spec. F 3 b (1638; om Salix viminalis). Bromelius Chl. 101 (1694; om Salix fragilis). Lindestolpe FlWiksb. 34 (1716; om arterna Salix fragilis o. Salix viminalis). PArtedi (1729) hos Lönnberg Artedi 38. Broocman Hush. 2: 212 (1736). Bomull kan vinnas af vårt almänna träd Jolster. Fischerström 2: 304 (1780). BonnierKL 10: 45 (1927).
Ssgr: JOLSTER-BARK. NF 7: 1290 (1884).
-BLOMMA, r. l. f. Wåhlin LbLandth. 22 (1804).
-KRISSLA. bot. växten Inula salicina Lin., pilkrissla. Nyman VäxtNatH 1: 27 (1867). Dens. FanerogFl. 201 (1873).
-KVIST. särsk. (†) koll. Vide- och hillster-qvist (till boskapsföda). Almquist Uddeholmsv. 433 (i handl. fr. 1762).
-PIL. bot. trädet Salix pentandra Lin. Liljeblad Fl. 197 (1792). BonnierKL 10: 45 (1927).
-TRÄ.
1) ved av jolsterpil.
-TRÄD. jolsterpil. LAHT 1920, s. 257.
-ULL. (†) om jolsterns fröull. Linné SvArb. 1: 117 (1747).

 

Spalt J 108 band 13, 1934

Webbansvarig