Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JOHANNEISK 1hane4isk, ngn gg -äj4sk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. johanneisch]
adj. till JOHANNES; med syftning på aposteln med detta namn; jfr Hjelmqvist BiblPersN 193 ff. (1901).
1) teol. som har avseende på l. sammanhänger med l. härrör från l. omtalas av aposteln Johannes. Atterbom PhilH 176 (1835). En allmän de dödas uppståndelse lärer den johanneiske Jesus. Rudin BibEnh. 95 (1887). Den Johanneiska frågan, d. v. s. problemet om de skrifter, som af traditionen tillskrifvas aposteln Johannes. GHT 1898, nr 81 B, s. 2. Söderblom UrRelH 245 (1915).
2) (numera knappast br.) som i ngt avseende erinrar om l. liknar aposteln Johannes. Atterbom Minn. 294 (1818). Detta johanneiska sinne, som (osv.). Wikner Pred. 222 (1877).

 

Spalt J 99 band 13, 1934

Webbansvarig