Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JOCKEJ ʃokäj4, ngn gg jokäj4, m.; best. -en; pl. -er. Anm. Ordet skrives äv. på engelskt sätt jockey o. uttalas i bet. 2 (i sht i fackspr.) ofta med mer l. mindre nära anslutning till det eng. uttalet; jfr: schåkä´j (efter engelskan: dschå´cki) Dalin; jokäj4 l. ʃokäj4 LoW (1911). Stundom användes äv. (med eng. uttal) den eng. pl.-formen jockeys (SvLittFT 1834, Bih. sp. 29, Wiedesheim-Paul Turf. 181 (1927)), förr äv. jockies (Broling Res. 2: 235 (1812)).
Ordformer
(jockeer, pl. 1860. jockej 1841 osv. jockey 1812 osv. jokej 1847. jokey 18451889 (: jokeymössa))
Etymologi
[jfr d., t. o. fr. jockey; av eng. jockey, ridknekt, kapplöpningsryttare m. m., av den skotska formen Jockey, smeknamn för Jock, motsv. eng. Jack, ’lille John’]
1) (ridkunnig) stallbetjänt; ridknekt; numera nästan bl. om till det kungliga hovets stallbetjäning hörande stallbetjänt som tjänstgör ss. spann- l. förridare. Pfeiffer (1837). Runeberg 1: 224 (1841). Sjelf steg han af vid Goffins port, lät sin jockey hålla hästen och gick in. Almqvist Smar. 452 (1845). In leddes sex sköna ridhästar, hvar och en med sin jockey. Topelius Fält. 2: 262 (1856). Östergren FrämOrd (1918, 1931). DN(B) 1934, nr 112, s. 9.
2) i sht sport. kapplöpningsryttare; särsk.: person som är anställd hos ngn l. vid kapplöpningsstall o. d. för att (träna o.) rida kapplöpningshäst(ar); äv. om cirkusryttare som utför jockejridt. Broling Res. 2: 235 (1812). Jockeyerna äro utstyrda i brokiga sidenjackor och dito mössor i hästegarnes färger. Balck Idr. 1: 292 (1886). Nilsson Bombi 255 (1932; om cirkusryttare). — jfr DAM-JOCKEJ. — särsk. (mindre br.) bildl. En jockey i den politiska sporten. Beckman Amer. 2: 84 (1883). Fostras till jockey / i lifvets trefliga sport. Tavaststjerna Morg. 91 (1884).
Ssgr: (1, 2) JOCKEJ-DRÄKT. AB 1839, nr 263, s. 3. En småväxt man i jockeydräkt. Agrell Tolstoj Kar. 2: 244 (1926).
(2) -KLUBB. [efter eng. jockey-club] sport. organisation som utfärdar bestämmelser för kapplöpningar o. övervakar kapplöpningsorganisationernas värksamhet m. m. Balck Idr. 1: 269 (1886). Jockeyklubben i Sverige stiftades 1889 och har sitt säte i Stockholm. 3NF (1929).
(1, 2) -MÖSSA. mössa (med rund, mjuk kulle o. styv skärm) som bäres av jockej; äv. oeg. Freja 1880, s. 21. SvD(A) 1921, nr 343, s. 9.
(2) -RIDT. visst slag av ridt på cirkus, huvudsakligen bestående av voltige o. akrobatik. NerAlleh. 1896, nr 232, s. 2. Trapezkonster, jockejridt, ”dödsridt” på velociped. Ramsay Barnaår 2: 102 (1904).
(1, 2) -STÖVEL. Jockejstöfveln .. liksom den engelska jaktridstöfveln .. är i allmänhet försedd med gul läderkrage. 2NF 27: 607 (1918).

 

Spalt J 95 band 13, 1934

Webbansvarig