Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JOB job4, m.
Ordformer
(hjob (hiob) 1737 (: Hiobs-Broder)1876. job 1827 (: Jobspost) osv. jobb c. 1710)
Etymologi
[jfr t. Hiob; av lat. Job, gr. Ἰώβ; av hebr. ’ijjóv. Jfr Hjelmqvist BiblPersN 126 ff. (1901)]
namn på den gammaltestamentlige Job (se Job 1: 1 f.). — särsk.
a) i bildl. o. överförd anv.: person som får utstå många lidanden o. sorger, person som tåligt bär motgångar o. lidanden o. d., person som visar stort tålamod. Som andre fleer en tålig Jobb han geck. Fånge 2 (c. 1710). Förhandlingarne slutade .. så att hon endast ångrade att ha bedröfvat denne Job i tålamod. Benedictsson Peng. 120 (1885). Cavallin Kipling Gadsby 30 (1897).
b) [namnet torde syfta på de pärlliknande frukterna] i uttr. Jobs tårar, växten ”jobstårar” (se ssgr). HbTrädg. 6: 59 (1876). SvUppslB 6: 333 (1931).
Ssgr: JOBS-BRODER. (†) person som likt Job får utstå många motgångar, lidanden o. sorger. Scherping Cober 2: 27 (1737).
-BUD. (mindre br.) = -POST. Nybom SDikt. 2: 437 (1838, 1880). Wennerberg 4: 103 (1885).
-POST. svårt l. sorgligt budskap, sorgebud (jfr Job 1: 13-19). SC 3: 96 (1822). Så ryckte Asklöf på axlarna i orkeslös bitterhet, gick tillbaka till sina telefoner, som bara mälde jobsposter. Siwertz Varuh. 192 (1926).
-TIDNING. (†) = -POST. Sparre Sjökad. 286 (1850).
(jfr b) -TÅRAR, pl. [jfr t. hiobsthränen] om gräset Coix lacryma Lin., tårgräs; förr äv. i uttr. vanliga jobstårar; förr äv. om övriga till släktet Coix Lin. hörande arter. Coix .., Hjobstårar .. Coix Lacryma .. Vanliga Hjobstårar. Lilja FlOdlVext. 140 (1839). Abelin VTr. 126 (1903).

 

Spalt J 92 band 13, 1934

Webbansvarig