Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JOAKIMSDALER 3akims~da2ler l. 400~10, förr äv. JACHIMSDALER l. JOCHIMSDALER, r. l. m.; best. -n; pl. = l. (i bet.: dalerstycken) -dalrar ((†) -dalar HFinlH 4: 338 (1557)).
Ordformer
(jachems- 1534. jachim- 1535. jachims- (-imz-) 15341557. jackims- 1534. joakims- (-chims-) c. 1630 osv. jochims- 15351790)
Etymologi
[liksom ä. d. jo(a)kim(s)daler efter t. jo(a)-chimstaler; se för övr. DALER]
(i fråga om ä. förh.) urspr.: större silvermynt präglat sedan 1517 (l. 1519) i Joachimstal i Böhmen; i fråga om ä. sv. förh.: efter mönster av det tyska myntet fr. o. m. 1534 präglat, större svenskt silvermynt; senare kallat daler; äv. om värdet av nämnda mynt; jfr DALER I 1 anm. G1R 9: 127 (1534). BtFinlH 3: 43 (1535). Ett Tusend Jochims Daler. Girs G1 156 (c. 1630). 2UB 6: 607 (1904). Anm. Sannol. på grund av felskrivning förekommer formen jacobsdaler i G1R 9: 127 (1534).

 

Spalt J 92 band 13, 1934

Webbansvarig