Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JETONG ʃetoŋ4 (i formen jeton rimmande med garnison, instruction hos Manderström Rimlex. 184 (1779)), r. l. m. (m. Sahlstedt, Lundell); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(jeton 17641929 (: jetonlåda). jetong 1900 osv. jetton 17161909 (: Silfverjettoner). jettong 1898)
Etymologi
[av fr. jeton, eg.: gjutet föremål, medalj m. m., avledn. av jeter, kasta, gjuta]
1) (numera mindre br.) myntliknande föremål som användes ss. hjälpmedel vid räkning o. för markering; särsk. om spelmark; förr äv. om föremål som användes vid räkning på räknebräde, räknepänning. Swedenborg RebNat. 1: 252 (1716). Dalin Vitt. 4: 350 (1744). Düben Talism. 5: 35 (1818). 3NF (1929). — jfr SPEL-JETONG.
2) medalj; numera bl. om ett slags medaljer som vid vissa vittra l. lärda samfunds sammankomster utdelas åt de i sammankomsten deltagande medlemmarna (särsk. åt dem som infunnit sig vid sammankomstens början); förr äv. om minnesmedalj; förr äv.: (mindre) medalj som utdelades ss. belöning för framsteg, flit, skicklighet o. d., belöningsmedalj, belöningspänning. Wrangel TessPal. 33 (i handl. fr. 1735). Bergv. 2: 704 (”712”) (1756). För hvarje enskildt sammankomst tilställes (Sv.) Academien aderton Skådepenningar … Kl. half til Fem, när Academiens Ur slår, .. böra thesse Jettoner fördelas emellan the närvarande Ledamöter. 1SAH 1: 33 (1786, 1801). (Vetenskapsakademien har) under året 1791 låtit slå en Jetton öfver dess framledne Ledamot Chemisten Scheele. SP 1792, nr 31, s. 3. Fatab. 1930, s. 7. — jfr BELÖNINGS-, GULD-, SILVER-JETONG.
Ssgr: (1) JETONG-LÅDA. (numera mindre br.) låda för förvaring av spelmarker, marklåda. DA 1771, nr 22, s. 3. SvKulturb. 1—2: 90 (1929).
(2) -UTDELNING~020. Ljunggren SAHist. 2: 76 (1886). Linder Tid. 308 (1924).

 

Spalt J 87 band 13, 1934

Webbansvarig