Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JET jät4, äv. med eng. uttal, r. l. m. (Björkman (1889) osv.) ((†) n. WoJ (1891)); best. -en.
Ordformer
(jayet 1832. jet 1873 (: jetknappar) osv. jett 1788 (: Jett-glas). yet 1874. yett 1902 (: yettknappar))
Etymologi
[av eng. jet, av ffr. jet, jayet (fr. jais, jaïet), av lat. gagates (se GAGAT). Formen jayet är lånad av fr. jaïet]
(i fackspr.) benämning på en svart, glänsande varietet av hartshaltigt stenkol, gagat; äv. om konstgjord massa som mer l. mindre liknar gagat, t. ex. av hårdgummi l. glas. Åkerman KemTechn. 1: 156 (1832). UB 6: 498 (1874). Radbandens kulor af jet eller elfenben. Hillman Palacio Valdés MoM 65 (1895). Siwertz Varuh. 115 (1926).
Ssgr (i fackspr.): JET-BROSCH. SDS 1900, nr 41, s. 1.
-GLAS. (numera knappast br.) tekn. Jett-glas .. eller Smältglas, kallas den glas-composition, hvarmed emaille-färgor upblandas vid emailleringar. Rinman (1788).
-KNAPP, r. l. m. Freja 1873, s. 170.
-PÄRLA, r. l. f. Freja 1874, s. 46.

 

Spalt J 87 band 13, 1934

Webbansvarig